Crvena jabuka - Vraćam se tebi seko tekst pjesme

Tog maglovitog jutra smo sjeli u lađu
Staru teretnu što prevozi građu
Kapi kiše rađale su dan
Zaplovismo morem bez valova
Preko debelog kanala u luku spasa
Za malo kruha i miran san

Kapetan stari je lulu cidija
Kraj njega još stariji brek je sidija
Mene je sve više lomila glad
Kihnija san u prsima bol me cipala
U daljini svetionik je lino šepa
Iz obale se rađa grad

Siđoh sa broda u staru luku
Djevojke me počeše nvatati za ruku
A ja sam ovdje tražio dom
Pasa san u oštariju trudnih dokera
Tamo se pilo i igralo pokera
Te noći san mislija o njoj i o starem kraju svom

Vraćam se tebi seko
Makar moro plivajući preko
Vraćam se sekice

Svratih u krčmu umornih dokera
A tamo se pilo i igralo pokera
To veče sam mislio o njoj i o starom kraju svom

I o njenim crnim očima
Ča bez mene već noćima
Ne moru dotaknuti san

Crvena jabuka - Vraćam se tebi seko tekst pjesme
Tekst dodao: maksy
Broj pogleda: 547

POSJETITE