Klapa Kampanel - U poju se mala tekst pjesme

U poju se mala
Narančica vije

Nit od vitraj, mala
Nit od sunca žarka

Već divojka, mala
Od velika jada

Što je mati mala
Za udovca daje

Klapa Kampanel - U poju se mala tekst pjesme
Tekst dodao: maksy
Broj pogleda: 600

POSJETITE