Luky - Ti si more tekst pjesme

Sva jubav koju tija da’ san Tebi
neće stat u ovu pismu
jer je veća nego More
šta niz verse jon se cidi.

Sva jubav koju tija da’ san Tebi
nima sa’ se di iskrcat
i to brime neće podnit
moja zarobljena duša…

Al je čuvan…
Jer Te jubin…
Ti si More…
Ja Te ćutin…
Ja Te ćutin…

Sva jubav koju tija da’ san Tebi
mrvu sriće – puno smija
vako tokala me nebi
da je bilo ča san tija.

Sva jubav koju tija da’ san Tebi
nima sa’ se di iskrcat
i to brime neće podnit
moja zarobljena duša…

Al je čuvan…
Jer Te jubin…
Ti si More…
Ja Te ćutin…

Još je čuvan… (još je čuvan)
Jer Te jubin…(ka nikoga do sad)
Ti si More… (Ti si More)
Ja te ćutin…
Ja te ćutin.
Ti si More.
Ja Te ćutin…

Luky - Ti si more tekst pjesme
Tekst dodao: maksy
Broj pogleda: 859

POSJETITE