TEKST PJESME

Još mi dušu prene hladan ka i led,
nemir litnje noći kad je umra ded
Kaj šterika stara tlija u postiju
Nana, mater, ćaća gluhe suze liju.

Prija neg je zdaha i put neba zaplovi
drhtavom je rukom sve nas blagoslovi
Tiho, potli zadnjeg svetog sakramenta
prošapja je rici svoga teštamenta.

Ostavjam van ime i kuću od poštenja
najvridnije blago mojega živenja
Još kad vode vidin vaše lice milo,
znan da radi toga živit je vridilo.

Cuvajte mi dico more i gajetu
Dalmaciju zem’ju, našu viru svetu
Molite da duša fini mi u raju,
zbogom mili moju držte se kuraju.

Prija neg je zdaha i put neba zaplovi
drhtavom je rukom sve nas blagoslovi
Tiho, potli zadnjeg svetog sakramenta
prošapja je rici svoga teštamenta.

Ostavjam van ime i kuću od poštenja
najvridnije blago mojega živenja
Još kad vode vidin vaše lice milo
znan da radi toga živit je vridilo.

Cuvajte mi dico more i gajetu
Dalmaciju zem’ju, našu viru svetu,
Molite da duša fini mi u raju
zbogom mili moji držte se kuraju.

Molite da duša fini mi u raju
zbogom mili moji držte se kuraju.

Tekst dodao: maksy

Broj pogleda: 489