Tomislav Ivčić - Tamo gdje sam rođen tekst pjesme

Tamo gdje sam rođen vole ljude
Tamo se dobra djeca jutrom bude
Tamo ih brižne majke uvijek uče na ljubav i mir
Tamo gdje moje misli sada plove
Drugi žive moje snove
A u dvorištu mome sada druga djeca igraju

Tamo gdje bijela jedra morem plove
U večeri plave, kad stara zvona zvone
Tamo gdje ljudi nedjeljom na misu uvijek odlaze
Tamo se crven, bijel i plavi vije
Tamo se pjesme pjevaju k’o prije
A moja braća uvijek iste snove snivaju

Sada me stare pjesme i zvuci mandoline
U davne dane vraćaju
A moja pjesnička duša piše dragu pjesmu
za moju domovinu, domovinu

Tamo gdje bijela jedra morem plove
U večeri plave, kad stara zvona zvone
Tamo gdje ljudi nedjeljom na misu uvijek odlaze
Tamo se crven, bijel i plavi vije
Tamo se pjesme pjevaju k’o prije
Na djedovini mojoj gdje moji stari snivaju

Sada me stare pjesme i zvuci mandoline
U davne dane vraćaju
A moja pjesnička duša piše dragu pjesmu
za moju domovinu, domovinu

Tamo gdje bijela jedra morem plove
U večeri plave, kad stara zvona zvone
Tamo gdje ljudi nedjeljom na misu uvijek odlaze
Tamo se crven, bijel i plavi vije
Tamo se pjesme pjevaju k’o prije
A moja dobra majka i moja braća još me čekaju

Tomislav Ivčić - Tamo gdje sam rođen tekst pjesme
Tekst dodao: maksy
Broj pogleda: 1.071

POSJETITE