Tomislav Bralić i klapa Intrade - Stina pradidova tekst pjesme

Ima jedna stina
U njidrima Knina
Na njoj stig vijori
I s buron se bori

Ima jedna stina
Tu je od davnina
Pogled mi je žedan
Pa je jutron gledan
I nikon je ne dan
I nikon je ne dan

Tili su te i Ugari stari
Tili su te i Turci i Mleci
Tukli su te svakakvi barbari
Čija li si svima reci

Ja san stina kralja Zvonimira
Hrvatska san od vika vikova
Darujte mi, braćo, malo mira
Ja san stina vaši pradidova

Ima jedna stina
U njidrima Knina
Ka i koru kruva
Barbara je čuva

Ima jedna stina
Tu je od davnina
Na vri svoje glave
Vije boje slave
Crven, bil i plave
Crven, bil i plave

Tomislav Bralić i klapa Intrade - Stina pradidova tekst pjesme
Tekst dodao: maksy
Broj pogleda: 1.380

POSJETITE