Ibrica Jusić - Sit svega toga tekst pjesme

Sit svega toga, vapim smrt smirenja
Kad gledam vrijednost ko voće rođenu
I ništavnost u duhu uzvišenja
I tvrdu vjeru sramno pogaženu
I čast predivnu sramotno izdanu
Kad gledam savršenost grubo osramoćenu
I djevičansku krepost, krepost prokurvanu
U krzmanju snagu razdrobljenu
I umjetnost od vlasti zauzdanu
Kad gledam ludost kako nadzire umnika
I istinitost glupošću nazvanu
I rob će dok rob je dvorit silnika
Sit svega toga vapim smrt smirenja
Sit svega toga napustio sve bih
Kad smrću ljubav ostavio ne bih

Ibrica Jusić - Sit svega toga tekst pjesme
Tekst dodao: maksy
Broj pogleda: 882

POSJETITE