Alen Vitasović - Sandra tekst pjesme

Cilu noć san gleda u nju,
gleda u nju i pensa,
ta će mala biti moja,
samo ona još ne zna.

Nisu zvizde ono ča išćen,
ja neznan ‘ko razumiš,
sve san druge? ženske pušta,
Sandru ne bin da za niš.

Sve na njoj je kako rabi,
maja, oči, rifle, smih.
U svojen žepu bin je drža,
kad bin moga vero bi.

Nikad ne bin bija reka,
ma i ja san se kambja,
pokle svega u životu,
kakoj dica san torna.

Nisu zvizde ono ča išćen,
ja neznan ‘ko razumiš,
sve san druge? ženske pušta,
Sandru ne bin da za niš.

Ne znan ča pensaju judi
meni jušto je svejeno
moru reći ča god će,
ona mi je više dala,
više nego skupa sve.

Nisu zvizde ono ča išćen,
ja neznan ‘ko razumiš,
sve san druge? ženske pušta,
Sandru ne bin da za niš.

Sandru ne bin da za niš
Sandru ne bin da za niš

Alen Vitasović - Sandra tekst pjesme
Tekst dodao: Dalma2702
Broj pogleda: 3.067

POSJETITE