Tomislav Bralić i klapa Intrade - Samo more nosim ja u duši tekst pjesme

prid tobon se molin ka prid bogon
što san ima dilija san s tobon
u molitvi spominjen ti ime
ti mi kidaš od života sime

sad mi kažu nemaj moru vire
a ja san te jubi priko mire
dok ti spavaš budin te gitaron
prid tobon se molon ka prid oltaron

samo more nosin ja u duši
samo more mazi me i guši
samo s moren sritan san i bidan
samo moru ja se ispovidan

samo more nosin ja u duši
samo more gradi mi i ruši
samo more tebi kapu skidan
samo moru ja se ispovidan

za te su me vezale kadene
pa mi često dođe da ih kidan
tvoji vali teku mi kroz vene
i što drugo nego da se pridan

Tomislav Bralić i klapa Intrade - Samo more nosim ja u duši tekst pjesme
Tekst dodao: maksy
Broj pogleda: 903

POSJETITE