Ibrica Jusić - Putnik treće klase tekst pjesme

Volim da putujem trećom klasom
Na brodu, vozu i tramvaju
Tu ljudi svakom nazivaju Boga
Kad dođu i odu
I susedu ruku daju

Čist do prljavog, trezan do pijanog
Ne libeći se tu seda raspituje sused suseda
Kuda ide i kako se zove
I ko mu je kum i deda

U trećoj klasi sednu kraj mene
Žene slične mojoj majci
Preplašene i okorelih ruku
I pričaju poverljivo svakom
Svoju brigu i muku

Tu se odeva svak kako mora
Mnogo je tu starinskog i jadnog sveta
Pa ako u proleće zimski ogrtač imam i ja
To nikoga ne užasava
Niti kome smeta

Tu miriše poneko na rakiju
Na beli luk i čašu vina
Poneko mi na nogu stane
Ali tu se saputnici ne gledaju
Sa nečovečnoh visina
Poštuje se tuđe siromaštvo
I tuđe rane

Ako se glasno nasmejem u trećoj klasi
Niko me ne smatra za nevaspitanog i luda
Tu su svi rođački raspoloženi
I jednaki gotovo kao na dan strašnog suda

Ibrica Jusić - Putnik treće klase tekst pjesme
Tekst dodao: maksy
Broj pogleda: 527

POSJETITE