Arsen Dedić - Priča o jednom kapitanu tekst pjesme

Sidon bradon morskog vuka
Staron kapon kapitana
Zabotunan ispod vrata
Botunima falš od zlata
Dugon lulon Olandeža
Krivin šćapon o Škoćeža
O jutra bi noge vuka
Di se vapor bi nasuka

Priko kale do uvale
Sve su žene dobro znale
Ka otvara svoje škure
Da su brzo osme ure
Čin zazvoni sa zvonika
Eto njega ka vojnika
Nikad nije okasnija
Svom je brodu viran bija

To je bilo srce ča je znalo patit
Ka ča ne zna drugi ni za svoj rod
To je bilo srce ča ni moglo puštit
Da prez kapitana mu umre brod

Godinan je tako iša
Tukla ga je bura, kiša
Ma ni pusti ni po dana
Brod prez svoga kapitana
Sve do jedne levantere
Ka su brodu bande stare
Zavrćale, zacvilile
Rasule se, potonile

Poslin tega niko višje
Ni susrija kapitana
Niti čuja škripjat škure
Zaludu su tukle ure
Ni izlazi iz komore
Proklinja je noć i more
Tugova je, gladova je
Osuši se i nesta je

To je bilo srce ča je znalo patit
Ka ča ne zna drugi ni za svoj rod
To je bilo srce ča ni moglo puštit
Da prez kapitana mu umre brod

O komore kapitana
Špalankane sve su škure
Svako more u njon vidit
Sve ordenje i monture
Na škritorju lula leži
Šćap se na zid naslonija
Starog vuka višje nima
Osim priče da je bija

To je bilo srce ča je znalo patit
Ka ča ne zna drugi ni za svoj rod
To je bilo srce ča ni moglo puštit
Da prez kapitana mu umre brod
Na na na na na na, na na na na na na
Aa na na na na na, na na na na

Arsen Dedić - Priča o jednom kapitanu tekst pjesme
Tekst dodao: Dalma2702
Broj pogleda: 740

POSJETITE