TEKST PJESME

Kad zadnja sunčana zraka
za Marjan umorna zađe
Križevon kalon niz varoš pojde
na rivu picaferaj.

Na kosti nosi on skale
da može užgat ferale
klapadu žute stare postole
ća su se sjale na bal.

Polako, šoto voće
o bodulu on piva
završija je posal
zasvitlila je riva.
Zapalila se cila
u ijadu koluri
ka mladost ča je prošla
a starosti se žuri.

Kuntenat doma se vraća
noga za nogon se vuče
škripadu bolno kosti mu stare
ča je daleko do kuće.

Tekst dodao: maksy

Broj pogleda: 180