Radojka Šverko - Ništa nova, ništa nova tekst pjesme

Ništa nova, ništa nova posli fešte kisne vala,
u pitaru lipi snova cilo lito tu si stala.
Raštimane sad su ure, zatvorene gnjiju škure…
Sad životu, punon zima, okrenuta nan je prova,
odrišena već je cima, ništa nova, ništa nova…

Pala je u more stina i prozebli grdelini,
uz gradele, kraj komina nima ko da te zamini.
I dok jugo stalno jača, oko kuće reste drača…
Sve se sprema da podivja, a mi kano stara bova
plutamo bez pravog cilja: ništa nova, ništa nova…

Uzalud privrćen foje ča će reć mi na sva justa,
svi govore: bit će boje, barbirija već je pusta.
Vaja vrime niz skaline vonj mižerje i morbine…
I briškulu dikod baci klapa ča još ni gotova
da ostari po bonaci, ništa nova, ništa nova…

Finili su pusti kanti i promukla već je klapa,
i po dobru svak te panti stareć s nama sve do ščapa.
Naresle su nove plime, popucale surgadine…
Još se pine dugi vali i po mistu reve tovar,
jarboli u more pali: ništa nova, ništa nova…

Radojka Šverko - Ništa nova, ništa nova tekst pjesme
Tekst dodao: maksy
Broj pogleda: 667

POSJETITE