Alen Slavica - Nima lita tekst pjesme

Ka’ jugo počne tužit, maeštral puvat stane
Kad kiše sunce speru i gole prve grane
Kad zadnji vapor parti i zbogom mahne škoju
Ko će mi kućo moja, tugu ublažit tvoju

Nima lita lipog lita ka’ je bilo puno svita
Nima smija ni morbina zaljubljenih šinjorina
Ni radosti oli plača kad se ljubav suzom plaća
Niko višje sad ne piva, iza škuri starost sniva

I kada sve je stalo i život, smij i radost
A to ča je ostalo nevolja je i starost
Jer partili su mladi da nidi judi vole
A ostale su pisme da sićaju i bole

Nima lita lipog lita ka’ je bilo puno svita
Nima smija ni morbina zaljubljenih šinjorina
Ni radosti oli plača kad se ljubav suzom plaća
Niko višje sad ne piva iza škuri starost sniva

Niko višje sad ne piva iza škuri starost sniva …

Alen Slavica - Nima lita tekst pjesme
Tekst dodao: Dalma2702
Broj pogleda: 600

POSJETITE