TEKST PJESME

Prolazi, prolazi, prolazi sve
Da san ti živote sve od sebe
Sad u zadnji džep
Stavi još minuta pet
Pa da vratin sve
Prvu ljubav, smij, veselje
Ionako sve je bez ljubavi prazno,
Prolazno…

Neće nas, neće nas zauvik bit
Trošin se i živin
Razlog da se smirin
Ja ne vidin

Neće nas, neće nas zauvik bit
Bija bos il bija car
Moj je život dar mar
Al je živit najbolja stvar

Pa da vratin sve
Opet zovnen kumpaniju
Pa da kontra sviju
Cilo srce damo jer znamo

Neće nas zauvik bit…

Tekst dodao: maksy

Broj pogleda: 192