Šajeta - Moji koraki tekst pjesme

Od onega dana kad san šal
Kad bin ju videl bin se skril
I ne bin imel force se pokazat
Na posteje je kušin
Ko da ja tamo spin
Ona još na me čeka
Kad joj za me neš rećeš
Ko da joj dušu opećeš
Ona me ni prebolela

I mojga sina ona sada za ruku peja
Sama
Po cele noći ne spi
Na posteje sedi i fuma
A kada noć ne spi
Pred jutro njoj se čini
Da čuje
Na škalineh moji koraki
Kako su blizu nje prišli

I kade god san ja pasal
Ko da duh moj je ostal
I sad on va kamare se skriva
Njeno stanje je se huje
Njene noći se su duje
I ne zna kako bi me pozabila
I so vreme ko pasuje
Na mene je spamećuje
Na se kad je moja bila
Na posteje je kušin
Ko da ja tamo spin
Ona još na me čeka

Šajeta - Moji koraki tekst pjesme
Tekst dodao: maksy
Broj pogleda: 758

POSJETITE