Davor Radolfi - Ljubav je tvoja kao vino tekst pjesme

Nisi mi dala da okusim vodu
I nisi htjela ništa da me spriječi
Htjela si čuti samo dvije riječi
Prije neg’ vino prolijem po podu.

Nisi mi rekla niti da sam prvi
Da iznad mene nebo još se njiše
Nisi mi rekla niti riječi više
Samo je vino nestalo u krvi.

Ljubav je tvoja kao vino
Ko kaplja krvi sja u travi
Ljubav je tvoja kao večer
U crnoj noći što se plavi.

Ljubav je tvoja kao vino
Koje kad pijem, svud me ima
Ljubav je tvoja kao vino
Ista je boja i gorčina.

Sada si čaša nekog starog vina
Što putnik kaže da obara s nogu
Ja takvo vino ispiti ne mogu
Pa pružam usne kiši iz visina.

Ljubav je tvoja čaša puna kapi
U kojoj nekad mjesecu se smiješim
A drugog jutra samog sebe tješim
Da to je samo vino koje hlapi.

Davor Radolfi - Ljubav je tvoja kao vino tekst pjesme
Tekst dodao: maksy
Broj pogleda: 762

POSJETITE