Tedi Spalato - Lipote gladan, jubavi žedan tekst pjesme

Kad bura me prene a noć dušu zgrije
sidnem di bi otac sidija prije
kroz pirju točin svoj život na stol
šparan kapje smija, a prolivan bol

Sve moga bi minjat, ma njega ne dan
to staro drvo još samo ja znan
jer očima sveca kad u mene gleda
odriši mi grobe, od sebe mi neda

Svaki friž na stolu
riže para siće
suzon inkolajen
onu pinku sriće
ka lupež u mraku
ja kraden sve s reda
lipote gladan, jubavi žedan

Od roda mi niko tu više ne sidi
a s katriga praznih sve prošlo me slidi
u meni duboko je molitve glas
tu je za stolon bija raj i spas

Svaki friž na stolu
riže para siće
suzon inkolajen
ono pinku sriće
ka lupež u mraku
ja kraden sve s reda
lipote gladan, jubavi žedan

Tedi Spalato - Lipote gladan, jubavi žedan tekst pjesme
Tekst dodao: maksy
Broj pogleda: 715

POSJETITE