Gustafi - Katarina tekst pjesme

Aj na vrajža Katarina mića mala,
ča na mene svakih sedan dan se stala
ma zajno meni u krilo ona bi se sila
i po votki toj junački bi udrila

Pak pomalo takovin bi mi čepala
pipajući ga na debelo se smijala
i jopet oko vrata moga se stiskala
pensiruć kako bi mi šolde sve špendala

Aj vrajža kurba svinja Katarina mala
ča šolde mi je jopet sve pobrala
ma ča ćeš kada mala beštija ta
pod kožu mi je stavala
i srce skroz mi namuravala

Ma bez krijancije tajsta hudoba je bila
ča anke jako ona ne bi bila skrila
i bez srama noge je širila mala
i mudantice črlene bi kazala

A ja onako munjen niš ne bin kapija
kad z guzicom sprida nosa bi vrtila
i samo kako brek bin čeka doli mala
ko bi me u škuro kamo popeljala

Gustafi - Katarina tekst pjesme
Tekst dodao: maksy
Broj pogleda: 935

POSJETITE