Magazin - Kad u vojsku pođeš tekst pjesme

Na stanici 100 perona
nigdje nema tvog vagona
ja u vojsku odlazim
truba trubi prije zore
oči ti se sa snom bore
svoju dragu poželim

A ona spava njena kosa plava na mene misli
lijeva, desna, jedan, dva, tri

Kad u vojsku pođeš ljubit ću te ja
a kad kući dođe moja jedina
drugovi mi stari pismo pisali
da me moja draga ne voli

Pokraj Save voda teće
pozani si svako veče
moju sliku izljubi
kad u jutro poštar prođe
ko na pamet tebi dođe
svoju dragu poželi

A ona spava njena kosa plava na mene misli
lijeva, desna, jedan, dva, tri

Na zidu kalendar stoji
kako idu dani tvoji
ja ne mogu sporije
vojska ide sa terena
na kapiji puno žena
kad u vojsku dođem ja

A ona spava njena kosa plava na mene misli
lijeva, desna, jedan, dva, tri

Magazin - Kad u vojsku pođeš tekst pjesme
Tekst dodao: maksy
Broj pogleda: 1.100

POSJETITE