Gustafi - Ja nisan stija mala tekst pjesme

Ja nisan stija mala z onon drugon spati poj
Ma malo je meni dosta bilo za u škodu poj
A noć je tepla bila, ona je pila, a ja san bija pjan
I ona me pitala ma da ča je ne poznan
I ča san moga reći da neznan
Kad je vidin saki dan

Ja nisan stija mala z onon drugon spati poj
Ti si vajka moja, ja ću vajka biti toj
Ja nisan stija mala z onon drugon spati poj
Ti si vajka moja, ja ću vajka biti toj

Ta druga mi je svega rekla, kako san njoj drag
Tentala me je zajno kako sami vrag
A ja nisan stija, pjan san bija, veruješ, ča ne
A pokle sve je pošlo kako vajk ča gre
Kojnala me je sad ja znan
Ja san ute namuran

Gustafi - Ja nisan stija mala tekst pjesme
Tekst dodao: maksy
Broj pogleda: 598

POSJETITE