Alen Vitasović - Ja ne morem bez nje tekst pjesme

Ja ne moren više tako
Ja ne moren bez nje
Ja san bolan, ja san munjen
Nek me uzme vrag ko ne.

Sad mi reći mala reći
Ča sam štila ne znan
Ja san vajka tvoja bila
Ja te svaku noć sanjan.

Ja te svaku noć sanjan.
Ja te svaku noć sanjan.
Ja te svaku noć sanjan.

Magari noći pred vrati
Magari ninega ni.
Jer bi triba spati
Ma još mi se ne spi.
I niki vitar u glavi
Pensan ka di si ti.
Ki je sada s tobon
Ki te sad drži
Ki te sad drži.

Ja ne moren više tako
Ja ne moren bez nje
Samo pijen, niš ne iden
Nek me uzme vrag ko ne.

Sad mi reći, mala reći
Ča si štila ne znan
Ja san vajka tvoja bila
Ja te svaku noć sanjan.

Ja te svaku noć sanjan.
Ja te svaku noć sanjan.
Ja te svaku noć sanjan.

Alen Vitasović - Ja ne morem bez nje tekst pjesme
Tekst dodao: maksy
Broj pogleda: 882

POSJETITE