Belfast food - Frane merikan tekst pjesme

Puno let je već pasalo
Od kad san te mlad napustil
Rodni kraju moj domaći
Vrnut san se ja odlučil
Brod pasal je vela vrata
Tramuntane srh se ćutil
Vnjoj diši zemja domaća
Ma ki ne bi judi zakantal

Farewell Amerika
Doma gre Frane Merikan
Hello city moj
Va Kastav gren sad svoj
Traj na nina nina nine naj

Belfast food - Frane merikan tekst pjesme
Tekst dodao: maksy
Broj pogleda: 196

POSJETITE