TEKST PJESME

Doktore što se to događa sa mnom
Osjećam se čudno
Imam 37 godina i vrijednu diplomu
Uznemiruju me noćne polucije
Boli me glava
Profesor sam na sredjnoj školi
Tamo predajem neka lijeva prava
Onanija mi je redovna
Mjesečna plata mizerna

Što da radim bez akcije po čitav dan

Dok sam bio student ružio sam često
Čitao praxis polemizirao vješto
Anarhizam mi je bio u krvi
Svi na barikade
Sanjao sam kako vodim proletere mlade
A danas doktore pomozi mi
Teško mi je vjeruj mi

Što da radim bez akcije po čitav dan

Moje društvo za šankom ordinira od 19 do 22
Ono niti eksa niti galami
Zuri u prazno i truli
Šljakeri spavaju po tramvajima
Djeca se ljube na ulicama
Noći su frajerske i uvijek na smetnji
Noći su samo na smetnji
Ja sada idem iz ovi stopa da se bacim ravno u savu

Šezdeset
Osam šezdeset
Vratit će se opet
Osam šezdeset

Tekst dodao: Gabriel

Broj pogleda: 2.624