TEKST PJESME

Pronađi tišinu i pokrij se morem
Misečevom tintom zapiši snove
Jer jutro će opet doniti sjene
Prešuti te riči
I sidi kraj mene

Od kada te znam ja virujem u anđele
Od kada te znam ja virujem da postoje
Od kada te znam
Ja virujem u anđele
Od kada te znam
Ja virujem da postoje

Ne viruj sudbini čitanoj iz dlana
Putove svoje stvorit ćeš sama
Zaklopi sad oči i pusti me sebi
Sidri se mirno
Srcem o tebi
Od kada te znam
Ja virujem u anđele
Od kada te znam
Ja virujem da postoje
Od ka da te znam
Ja virujem u anđele
Od kada te znam
Ja virujem da postoje

Pogledom ugasi lunu
Obriši sol sa
Okreni novu stranu
Prizovi nova jutra

Oluja se diže
Jer ja virujem u anđele
I siguran stižen
Jer ja virujem da postoje
Od kada te znam
Ja virujem u anđele
Od kada te znan
Ja virujem da postoje
Ja virujem
Da postoje
Ja virujem
Ja virujen
Od kada te znan
Ja virujen u anđele
Od kada te znan
Ja virujen da postoje
Od kada te znan
Ja virujen u anđele
Od kada te znan
Ja virujen u anđele
Ja virujem u anđele
Od kada te znan
Ja virujen da postoje
Od kada te znan

Tekst dodao: maksy

Broj pogleda: 215