TEKST PJESME

Teško mi je putovati
Od tebe se rastajati
Sav moj život moraš znati
U valižu more stati.

Teško mi je putovati
Od tebe se rastajati
Sve nevere i svi križi
Kad te nima sve su bliži.

Teško mi je putovati
Od tebe se rastajati
Nosim tilo koje plamti
Ali dušu ostavljam ti.

Tekst dodao: maksy

Broj pogleda: 198