TEKST PJESME

Pismo moja iscidi san dušu u tebe
I pustija te u svit zbog ljubavi moje
Nesritne
Da mi svitliš put dok tražim je
Svu lipotu svita ja stavija san tu
U ovu šaku riči
U moju nevoju
I sudbinu
Da mi svitliš put dok tražim je
Jer ova duša dalje bez nje više ne može

Pismo moja leti mi do nje
I šapni joj riči najlipše
Da još uvik nosin za nju
Po srid srca živu ranu
Koju samo ona ličit zna

Svu lipotu svita ja stavija san tu
U ovu šaku riči
U moju nevoju
I sudbinu
Da mi svitliš put dok tražim je
Jer ova duša dalje bez nje više ne može

Pismo moja leti mi do nje
I šapni joj riči najlipše
Da još uvik nosin za nju
Po srid srca živu ranu
Koju samo ona ličit zna

Tekst dodao: maksy

Broj pogleda: 241