TEKST PJESME

Ovo van je štorija o Nadalini. More bit da vi znate Nadalinu, ha? A ha, sva puca od lipote! A jema je da van pravo rečen ča i vidit, smantala bi ona i većega muškardina di neće ovakega karonju ka ča san ja, a najškole kad pere noge u dvoru, ajme!!

Kad Nadalina noge toča, srid dvora u maštilu,
Jo ke beleca ke finoča, inšempja mladost cilu.
Svi gledadu u noge bile, uz bačve karatile,
Jer slaje je od zrilog voća, kad Nadalina noge toča.

Nadalina, Nadalina, da si moja Nadalina,
Jemala bi muškardina, Nadalina, Nadalina.

Joj da mi je onoga slatkoga od fešte; rožade, galetine, mandulati, torte, krokanti – Ni ništa slaje od slatkoga, more bit da je samo slaja Nadalina. Cili dvor zamiriši i poludi kad ona pravi slatko, ajme!!

Kad Nadalina misi slatko, u dane ispred fešte,
Jo da je vidin bar na kratko, ča skriva ispod vešte.
Jer slatka je ka cukar fini, dok leti po kužini,
I rado bi je jemo svatko, kad Nadalina misi slatko.

Jaja se to cili svit zna moredu na milijun mali način sprajat, i u šorbuli i na joko, sirova, more ih se i u tvrdo i u meko i u gusto i u ritko, i sa svon mogućon spizon mutit, al’ kad Nadalina muti jaja ka i špatije, to vam je prava fešta od jaji, ajme!!

Kad Nadalina muti jaja, zamuti pamet svima,
I svakim danom ostane slaja, ko gucaj dobrog vina.
Na sebi jema sve nalige, iz ćaćine butige,
I svi je želu bez rataja, kad Nadalina muti jaja.

E vaja poć leć, finila je ova. Al kad Nadalina gre leć, to parika da cvit počiva u cviću, ma da mi je koji put vidit kako se ona uvučuje u posteju, kako ona sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pismu: Nadalina, Nadalina…

Kad Nadalina gasi sviću, kraj otvorenih škura,
Jer lito je i sve je u cviću, al malo noćni ura.
Pod ponistru kad momci stanu, i napravu galamu,
Da požele joj pismon sriću, kad Nadalina gasi sviću.

Nadalina, Nadalina, bit ćeš moja Nadalina.

Tekst dodao: maksy

Broj pogleda: 274